جعبه ساز | www.boxmaker.ir
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۱
متمم بودجه ۱۸ هزار میلیاردی شهرداری تصویب شد
تمم بودجه 91 شهرداري در حالي در جلسه امروز شوراي شهر به تصويب رسيد که اين ميزان شامل8 هزار و 500 ميليارد ريال نقدي و 10 هزار و يکصد و ...


تمم بودجه ۹۱ شهرداری در حالی در جلسه امروز شورای شهر به تصویب رسید که این میزان شامل۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال نقدی و ۱۰ هزار و یکصد و ۷۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال غیر نقدی است که از نظر هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر ۱۸ هزار و ۶۷۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.

متمم بودجه سال ۹۱ شهرداری شامل بودجه هزینه ای (جاری و نگهداشت) بالغ بر ۵ هزار و ۶۲۰ میلیارد و یکصد میلیون ریال، بودجه سرمایه ای بالغ بر ۱۳ هزار و ۱۸ میلیارد و۸۰۰ میلیون ریال و بودجه هزینه ای راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ بالغ بر ۴۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال است.

بدین ترتیب بودجه عمومی سال ۹۱ شهرداری تهران، ضمن ابقای تبصره ۳۸ مصوبه بودجه ۹۱ از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یکصد و نه هزار و ۶۷۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال شامل ۵۷ هزار و ۸۴۹ میلیارد و ۹۰ میلیون ریال نقدی و ۵۱ هزار و ۸۳۰ میلیارد و ۴۱۰ میلیون ریال غیر نقدی است که از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر یکصد و نه هزار و ششصد و ۷۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.

بر اساس این گزارش ، بودجه عمومی سال ۹۱ نیز مشتمل بر بودجه هزینه ای ( جاری و نگهداشت) بالغ بر ۳۶ هزارو ۳۲۰ میلیارد و یکصد میلیون ریال ، بودجه سرمایه ای بالغ بر ۷۳ هزار و ۱۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال و بودجه هزینه ای راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ بالغ بر ۳۴۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال است.

همچنین به شهرداری تهران اجازه داده شد که در صورت تحقق منابع فاینانس نسبت به انجام هزینه های برخی پروژه ها از جمله پروژه بزرگراه امام علی ( ع) تا معادل ریالی مبلغ ۲۲۵ میلیون یورو از محل فاینانس این پروژه ، پروژه کمک سرمایه ای به شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو ) تا معادل ریالی مبلغ ۵۵۰ میلیون یورو از محل فاینانس پروژه ذیربط و پروژه احداث، توسعه و بهسازی بزرگراه ها ، تونل نیایش و دو طبقه شدن بزرگراه صدر تا معادل ریالی مبلغ ۶۵ میلیون یورو از محل فایناس این پروژه اقدام کند .

بر این اساس همچنین اجرای پروژه نورپردازی فضاهای ویژه طبیعی و شهری تهران پس از تصویب کمیسیون توسعه و عمران شورا قابل اجرا خواهد بود و همه برنامه های عملیاتی پیشنهادی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری نیز در بودجه متمم نیز در سقف مصوب پس از تایید کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا قابل اجراست .
همچنین بر اساس تبصره سوم این ماده واحده اعتبار بودجه جاری تحت عنوان کمک به مناسب سازی محل زندگی والدین معزز شهدا ، کمک به ایاب و ذهاب خانواده های شهدا به بهشت زهرا (س) و کمک به تجهیز بیمارستان های نیایش و صدر وابسته به بنیاد شهید تحت نظارت کمیته ای مرکب از رئیس شورای شهر تهران ، مدیر کل بنیاد شهید استان تهران و شهردار تهران یا نماینده تام الاختیار وی به مصرف خواهد رسید .
همچنین بر اساس تبصره چهارم این مصوبه شهرداری تهران موظف است در اجرای متمم بودجه سال ۹۱ نکات ذکر شده در تبصره را رعایت کند که این نکات شامل اعتبارات تامین شده از محل متمم بودجه صرفا به پروژه های نیمه تمام دارای اولویت که تا پایان سال ۹۱ امکان تکمیل یا پیشرفت قابل توجه آنها فراهم است اختصاص یابد و اجرای پروژه های جدید که در بودجه مصوب سال ۹۱ دارای اعتبار نبوده به جز در مواردی که در جدولی به این منظور آمده است ممنوع است.
همچنین نظر به این که اعتبارات پیشنهادی سال ۹۱ شهرداری در قالب برنامه عملیاتی شهرداری بوده است با توجه به تاثیر عوامل مرتبط با تحولات محیطی حداکثر افزایش به اعتبار پروژه های مصوب به میزان مصوب اول سال در نظر گرفته شده است .
سهم اعتبارات سرمایه ای متمم مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران در قالب جدولی به این منظور به تفکیک سهم هر منطقه منظور می شود تا همراه با پروژه های مربوط به مناطق مندج در جدولی دیگر این مصوبه از قبیل احداث مساجد و سرای محله ظرف مدت یک ماه پس از تصویب در چارچوب ملاحظات مربوط به گزارش های نظارتی کمیسیون های سه گانه شورا به تفصیل پروژه ها به تصویب کمیته تخصیص اعتبار به مناطق ذیربط ابلاغ شود و اعتبارات مربوط به سهم هر منطقه در سقف اعتبارات مناطق منظور شده است.
همچنین تصویب اعتبار در ردیف های هزینه ای ( جاری و نگهداشت) و سرمایه ای به منزله مجوز پرداخت تلقی نمی شود و همه واحدهای ستادی و اجرایی شهرداری تهران موظف به رعایت کامل قوانین و مقررات مجوزهای صادره از سوی مراجع ذی صلاح قانونی بوده و مسئول و پاسخگو خواهند بود.

Print Friendly, PDF & Email
امکان درج نظر مسدود شده است. از صفحۀ تماس با ما استفاده نمایید.
پربازدیدترین ها
اخبار شهرداریها
لمون پرس