جعبه ساز | www.boxmaker.ir
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۶
تعریف سکونت اسلامی بر مبنای قرآن نیاز امروز جامعه است**
به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري قزوين؛ نصرتي در چهارمين همايش شورايعالي هدايت فني و اجرايي موزه تاريخ تمدن جهان اسلام افزود: با توجه به اينکه ...

به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری قزوین؛ نصرتی در چهارمین همایش شورایعالی هدایت فنی و اجرایی موزه تاریخ تمدن جهان اسلام افزود: با توجه به اینکه جامعه اسلامی حدود یک میلیارد مسلمان دارد بحث تعریف سکونت از لحاظ شاخصههای شهرهای مسلمان مورد تأکید بوده از این رو تلاش می شود تا تعریفی از سکونت اسلامی داشته باشیم.

وی ادامه داد: به دنبال تفاوتی بین زنده بودن و زندگی کردن بر مبنای آیات قرآن هستیم تا مشخص شود که شهر و شهروند چگونه باید در کنار هم قرار گرفته و شرایط معماری اسلامی با تمدن اسلامی و ایرانی نیز چگونه در کنار هم قرار گیرند.

رئیس مجمع جهانی شهرهای اسلامی با بیان اینکه باید تاکیدات قرآن را برای حقوق سکونت مورد تاکید قرار دهیم، افزود: شهرهای این حوزه تمدنی در موقعیتهای جغرافیایی و اقلیمی متفاوتی استقرار پیدا کرده و دارای شخصیتهای هویتی متنوعی به جهت برخورداری از یک انسجام محتوایی فرهنگی متاثر از باور دینی اسلامی هستند.

به گفته نصرتی، چیزی که به روش زیست مشترک جوامع انسانی شهرهای اسلامی مربوط است همان است که از آبشخور جهان بینی به طور مستقیم و غیر مستقیم تغذیه میشود.

نصرتی با بیان اینکه باید شهرها موازی با توسعه زیرساخت‌های فیزیکی ابعاد محتوایی، هویتی و فرهنگی خود را نیز تقویت کنند، افزود: ضرورت دارد تا با اقدامی جدی از ظرفیتهای مراکز فرهنگی بزرگ کشور همچون دایره المعارف بزرگ اسلامی در جهت غنی کردن محتوای فرهنگی شهرها یاری جست و این ظرفیت‌های عظیم را در حوزه مدیریت شهری مورد توجه و بهره برداری قرار داد.

نصرتی با اشاره به چگونگی ایجاد موزه تاریخ تمدن اسلام گفت: در سال ???? زمانیکه قرار بود یک شهر به عنوان پایلوت جهانی برای سنجش شکوفایی شهری انتخاب شود شهر قزوین توسط سازمان ملل متحد انتخاب شد.

وی تصریح کرد: ?? شهر از ?? کشور جهان برای این طرح کاندید شدند که در مردادماه سال ?? در نشست ژنو، شهر قزوین پس از ? مرحله داوری و داشتن شاخصه‌های مهمی از قبیل توسعه زیرساخت‌ها، بهره‌وری، قانون‌گذاری، پایداری زیستی و عدالت محوری، به عنوان پایلوت انتخاب شد، که با اضافه کردن شاخص معنویت در کنار محورهای شش‌گانه دیگر امیدواریم بر اساس آموزه‌های دینی این موضوع را به سرانجام رسانده و عملیاتی شدن آن را تضمین کنیم.

رئیس مجمع جهانی شهرهای اسلامی درباره اهمیت این نشست اظهار کرد: موزه تاریخ تمدن جهان اسلام در بر گیرنده بیش از ?? کشور اسلامی و هزاران هزار شهر کوچک و بزرگ است که در طول قرن های بسیار، ساختار زیست و اسکان منحصر به فرد خود را یافته‌اند.

وی افزود: از آنجا که موزه تاریخ و تمدن جهان اسلام به عنوان یک سازمان بین المللی مفاهمه و تبادل آرا را بین شهرهای اسلامی ایفا می‌کند و بر محوریت تمدن اسلامی در شهرها استقرار یافته است، ضرورت دارد تا نسبت به باز شناخت مفهومی و بنیادین تمدن اسلامی اقدام کند.

نصرتی بیان کرد: این موزه قرار است تفاوتهای زیادی را با سایر حوزه‌ها داشته باشد و ما در این موزه به دنبال بحثهای محتوایی در تمدن اسلامی در کنار سایر شهرهای اسلامی هستیم؛ امروز با توجه به اینکه جامعه اسلامی حدود یک میلیارد مسلمان دارد بحث تعریف سکونت از لحاظ شاخصههای شهرهای مسلمان مورد تأکید است از این رو تلاش می‌کنیم تعریفی از سکونت اسلامی داشته باشیم.

رئیس مجمع جهانی شهرهای اسلامی با بیان اینکه در شهرهای اسلامی به دنبال کیفیت زندگی هستیم ادامه داد از این رو ما به دنبال تفاوتی هستیم بین زنده بودن و زندگی کردن بر مبنای آیات قرآن، تا معین شود که شهر و شهروند چگونه باید در کنار هم قرار گیرند و اینکه شرایط معماری اسلامی با تمدن اسلامی و ایرانی چگونه در کنار یکدیگر قرار میگیرند.

وی با بیان اینکه باید تاکیدات قرآن را برای حقوق سکونت مورد تاکید قرار دهیم، افزود: شهرهای این حوزه تمدنی اگر چه در موقعیتهای جغرافیایی و اقلیمی متفاوتی استقرار پیدا کردهاند و دارای شخصیتهای هویتی متنوعی، به جهت برخورداری از یک انسجام محتوایی فرهنگی متاثر از باور دینی اسلامی برخوردار هستند، چیزی که به روش زیست مشترک جوامع انسانی آنها مربوط است و آن از آبشخور جهان بینی و ایدئولوژی به طور مستقیم و غیر مستقیم تغذیه میشود.

پایان پیام 

Print Friendly, PDF & Email
امکان درج نظر مسدود شده است. از صفحۀ تماس با ما استفاده نمایید.
پربازدیدترین ها
اخبار شهرداریها
لمون پرس