غلامحسین صاحبی در گفتگو با خبرنگار برنا در مشهد با بیان اینکه متاسفانه طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی در منطقه ثامن بیش از اندازه طولانی شده است، گفت: این موضوع سبب نارضایتی ساکنین منطقه و زائران شده است.

وی ادامه داد: نحوه تملکات و انتشار بی برنامه اوراق مشارکت در سال های گذشته همه از عواملی است که سبب کندی اجرای پروژه نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی شده است.

صاحبی با بیان اینکه با وجود سرمایه بسیار در منطقه، پروژه ها قابل اجرا نمی باشند، اظهار کرد: تمام مسائل و مشکلات موجود به دلیل عدم مدیریت صحیح در منطقه ثامن در گذشته بوده است.

عضو شورای شهر مشهد تاکید کرد: خوشبختانه در دوره جدید شورای شهر و همچنین مدیریت شهرداری رویکرد مثبتی شکل گرفته که امید می رود این امر منجر به سرعت بخشی به پروژه نوسازی بافت پیرامون حرم و ساماندهی آن شده و معضلات این منطقه به سرعت رفع شوند.

  • برنا