جعبه ساز | www.boxmaker.ir
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۴
ضرورت تشکیل کارگروه بازنگری قوانین و مقررات شهرداری

شهردار کاشان به نمایندگی از سایر شهرداران استان درباره مشکلات و چالش های حقوقی شهرداری ها به ایراد سخن پرداخت.

Print Friendly, PDF & Email

در گردهمایی شهرداران استان اصفهان، سیدمحمد ناظم رضوی- شهردار کاشان به نمایندگی از سایر شهرداران استان درباره مشکلات و چالش های حقوقی شهرداری ها به ایراد سخن پرداخت.  به گزارش مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری کاشان ، سید محمد ناظم رضوی در گردهمایی شهرداران استان اصفهان اظهار داشت: در بحث اداره شهرها، با توجه به زنده بودن شهر و به تبع آن خلق قوانین جدید شهرداری و رویدادهای شهری، طبیعتاً قوانین، دستورالعمل ها و بخشنامه های جدید چه در سطح استانی چه در سطح ملی همواره ابلاغ می شود. وی افزود: در سطح شوراهای اسلامی شهر نیز مصوباتی وجود دارد و در نهایت با قوانین فرادستی با عنوان قوانین شهرداری ها مواجه می شویم که تعداد این قوانین با منافع خصوصی و عدم نهادینه شدن تقدم حق و حقوق عمومی بر حقوق مالکانه ایجاب می کند که قوانین شهرداری هرچندوقت مطالعه شوند و موارد زیادی که ناسخ و منسوخ شهرداری می باشند بازنگری شوند. وی پیشنهاد نمود که در استان اصفهان نیز مانند برخی از استان های دیگر کارگروه هایی درباره بازنگری و مطالعه قوانین شهرداری تشکیل شود. شهردار کاشان به چالش های حقوقی در حوزه های مختلف شهری نظیر وظایف عمرانی، خدماتی، حفاظتی – نظارتی، رفاهی و مدیریت منابع اشاره و بیان داشت: عموماً شهرداری ها به دلیل عدم پرداخت نقدینگی نمی توانند به مستندات شرایط عمومی پیمان استناد کنند و با زمان بر شدن اجرای طرح ها مواجه هستند. ناظم رضوی افزود: در استان اصفهان نیز مانند استان تهران با هماهنگی و همراهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نظام نامه فنی و اجرایی خاص و متناسب با شهرداری های استان اصفهان تهیه شود و ملاک عمل قرار گیرد. کلیددار شهر کاشان با اشاره به برخی از قوانین و مقررات که چالش هایی را برای شهرداری ها به همراه داشته، به ارائه پیشنهاداتی درباره مواجهه با مشکلات حقوقی شهرداری ها پرداخت و گفت: روشن نمودن مرز تکالیف ، وظایف و حقوق شهر درباره سایر نهادهای شهر، تغییر و تصحیح و بازنگری برخی مفاد قانون شهرداری ها با توجه به مقتضیات زمانی، تقویت آموزه های حقوقی و فرهنگی مدیران و کارکنان شهرداری از جمله مواردی است که می تواند به منظور مقابله با چالش ها و مشکلات حقوقی شهرداری ها کمک کند. ناظم رضوی در پایان اظهار داشت: ایجاد شعبه های ویژه برای رسیدگی به دعاوی حقوقی شهرداری ها، فراهم کردن زمینه ها برای آشناسازی قضات با قوانین شهری و ارتباطات بیشتر دستگاه های نظارتی شهرداری ها از راهکارهای مناسب و ضروری در این زمینه می باشد. –

Print Friendly, PDF & Email
امکان درج نظر مسدود شده است. از صفحۀ تماس با ما استفاده نمایید.
پربازدیدترین ها
اخبار شهرداریها
لمون پرس