جعبه ساز | www.boxmaker.ir
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۳
رفع ممنوع الخروجی مدیران شهرداریها
 كميته معاونين مالي واداري كلانشهرها -بعضاًبرخي از ادارت كل امورمالياتي مراكزاستانها جهت اخذ بدهيهاي مالياتي سازمانهاي وابسته موسسات شهرداريها نسبت به ممنوع الخروجي وممنوع المعاله شهرداران وهمچنين اعضاي هيات مديره ...

 کمیته معاونین مالی واداری کلانشهرها –
بعضاًبرخی از ادارت کل امورمالیاتی مراکزاستانها جهت اخذ بدهیهای مالیاتی سازمانهای وابسته موسسات شهرداریها نسبت به ممنوع الخروجی وممنوع المعاله شهرداران وهمچنین اعضای هیات مدیره سازمانهای وابسته وشرکتهاوموسسات وابسته به شهرداریها می نمودند که با پیگیری وشرکت درجلسات متعدداین دبیرخانه موفق به اخذ موافقت درزمینه لغو ممنوع الخروج شدن شهرداران،مدیران عامل واعضاء هیات مدیره سازمانها وشرکتهای تحت پوشش شهرداریهاباتوجه به دستوررئیس کل محترم سازمان مالیاتی مبنی براینکه ماهیت سازمانها وشرکتهای موصوف خدماتی می باشد لذا اخذ مالیات می بایستی از مبادی ذیربط مطالبه نمود و ممنوع الخروجی عنوان اشخاص فوق خودداری گردد .
دادستان انتظامی مالیاتی طی بخشنامه شماره ۱۴۷۰/۱۳۰/د-مورخ۱۶/۴/۱۳۹۳مدیران شهری را درارتباط با مالیات سازمانهای وابسته مستثنی اعلام نمود.

12121213

Print Friendly, PDF & Email
امکان درج نظر مسدود شده است. از صفحۀ تماس با ما استفاده نمایید.
پربازدیدترین ها
اخبار شهرداریها
لمون پرس
خبر شهری