جعبه ساز | www.boxmaker.ir
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
تشریح تحولات ایجاد شده در نظام پرداخت کارکنان شهرداری تهران

بازنگری جدول دستمزد، اجرای نظام رتبه بندی، اعطای رتبه سوابق، اعطای ده درصد مزد شغل به عنوان حق جذب، اعطای ۵ درصد مزد به عنوان مزایای ماندگاری و تنظیم دستورالعمل ۱۲ ماده پرداخت حقوق و مزایای کارگران شرکتهای پیمانکاری از جمله اقداماتی است که در فاصله سالهای ۸۶ تا ۹۲ در شهرداری تهران صورت گرفته است.

Print Friendly, PDF & Email

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران روز کارگر را روز تمام ملت ایران و نه قشری خاص توصیف کرد و پاسداشت یک روزه از کارگران را نا‌کافی دانست. 

 «محمد علی داریانی» در مراسم تجلیل از کارگران نمونه شهرداری تهران به تشریح اقداماتی که در چند ساله اخیر در نظام پرداخت دستمزد کارکنان شهرداری تهران صروت گرفته است، پرداخت و افزود: بازنگری جدول دستمزد، اجرای نظام رتبه بندی، اعطای رتبه سوابق، اعطای ده درصد مزد شغل به عنوان حق جذب، اعطای ۵ درصد مزد به عنوان مزایای ماندگاری و تنظیم دستورالعمل ۱۲ ماده پرداخت حقوق و مزایای کارگران شرکتهای پیمانکاری از جمله اقداماتی است که در فاصله سالهای ۸۶ تا ۹۲ در شهرداری تهران صورت گرفته است. 

وی ادامه داد: درراستای بهبود وضعیت کارگران ذخیره، مرخصی کارگران از ۹ به ۱۵ روز ارتقای یافت و همچنین ۵۰۰ عنوان پست شغلی پایین به پست‌های بالا ارتقا پیدا کرند، همچنین حقوق کارگران بخش فضای سبز و رفت‌و روب افزایش یافت. 

داریانی هدف از اقدامات انجام شده را استفاده بیشتر از کارگران ایرانی عنوان کرد وادامه داد: در سال ۹۳ شناسه سلامتی و پرونده بهداشتی کارگران تشکیل می‌شود و مایعنات سلامت شغلی و کارمندان وکارکنان شهرداری و سازمانهای و ابسته انجام خواهد گرفت. 

وی در خصوص اقدامات شهرداری تهران برای مسکن کارگران گفت: در بخش مسکن ستاد ساماندهی مسکن شهرداری تشکیل شده و معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری وظیفه دارد از شرکتهای تعاونی مسکن کارگری و کارمندی شهرداری حمایت مدیریتی و برنامه‌ای داشته باشد. 

وی در ادامه اقدامات انجام شده را ناکافی دانست وتصریح کرد: آنچه وا قعا شایسته کارگران است هنوز انجام نگرفته.

Print Friendly, PDF & Email
امکان درج نظر مسدود شده است. از صفحۀ تماس با ما استفاده نمایید.
پربازدیدترین ها
اخبار شهرداریها
لمون پرس