جعبه ساز | www.boxmaker.ir
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
معاون امور شهرداری ها:حجم بازیافت پسماند طی پنج سال از ۲۰به ۶۰ درصد افزایش می یابد
معاون امور شهرداري‌ها سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور، گفت: طي پنج سال آينده ميزان بازيافتزباله از 20 به 60 درصد افزايش و ميزان به حداكثر 20 درصد دفن بهداشتيكاهش خواهد ...


معاون امور شهرداری‌ها سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، گفت: طی پنج سال آینده میزان بازیافتزباله از ۲۰ به ۶۰ درصد افزایش و میزان به حداکثر ۲۰ درصد دفن بهداشتیکاهش خواهد یافت.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور،علینوذرپور صبح سه شنبه دوم اردیبهشت ماه در نشست هم‌اندیشی مدیریت پسماندهای ساحلی در کشور که به مناسبت روز جهانیزمین پاک در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، همچنین با تاکید بر اینکه طی پنج سال آتی ۳۰ درصد پسماندهاباید در مبدا تفکیک شوند اظهار کرد: در یک دهه اخیر ۷۰ میلیارد تومان از ردیف بودجهسالانه کشور به پسماندهای ساحلی اختصاص یافته بود.

وی افزود: ۵/۶میلیارد تومان سال گذشته برای مدیریت پسماندهای ساحلی اختصاص یافتکه برای این منظور ۱۲ میلیارد تومان نیز از ردیف بودجه سال ۹۳ برای مدیریتپسماندهای ساحلی مصوب شده است.

نوذرپور با بیان اینکه مدیریت پسماند از سال ۷۹ در کشور جدی گرفته شد، گفت: برایاولین بار یک مطالعه دانشگاهی توسط دانشگاه تهران و به پیشنهاد وزارت کشور به انجامرسید که حاصل این مطالعه تقسیم کشور به ۱۰ منطقه بود که در آن اولویت‌های روش دفنزباله اعم از سوزاندن، کمپوست یا دفن در این مناطق مشخص شد.

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، ادامه داد: دومیناقدام که در همین سال انجام شد، در حوزه پژوهش بود که بر آن اساس کشور به ۱۰ منطقهتقسیم شد که نحوه مدیریت پسماند در مناطق دهگانه با تلاش مشاوران متخصص مشخص شد. هدف از اجرای این طرح‌ها آنالیز پسماندها بود و اینکه وضعیت پسماندها به صورت تفکیکشده به شهرداری‌ها و بخش خصوصی مشخص شود.

وی با بیان اینکه این مطالعات در سال ۸۳ نهایی شد و نهایتا در سال ۸۵ سنتز اینمطالعات انجام شد، گفت: نتایج این مطالعات در دست است و مسئولان می‌توانند به عنوانسند مطالعاتی برای مدیریت پسماند از آن استفاده کنند.

معاون امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور با بیان اینکه این مطالعات درشهرها انجام شد، گفت: در کنار آن در روستاها نیز به انجام رسید که بر آن اساسروستاها نیز به ۱۰ منطقه تفکیک شدند.

وی تاکید کرد: بنابراین دو مطالعه ملی شهری و روستایی در زمینه مدیریت پسماندهادر وزارت کشور انجام شد که بسیار جامع است و برای مسئولان قابل استفاده و بهرهبرداری خواهد بود.

نوذرپور تصریح کرد: اولین اولویت وزارت کشور در دهه ۷۰ دفن بهداشتی زباله‌ها بودکه نتیجه آن انجام دو مطالعه ملی شهری و روستایی است.

نوذرپور با اشاره به پسماندهای ساحلی در کشور گفت: ۵/۲۱ درصد از پسماندها دراستان‌های ساحلی تولید می‌شود؛ سرانه تولید زباله برای هر نفر در روز در شهرهایکشور حدود ۷۰۰ گرم است که این سرانه در شهرهای استان‌های ساحلی ۸۰۰ گرم گزارش شدهاست.

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، گفت: ۲۰ درصد ازپسماندها بازیافت، دو درصد دفن بهداشتی و بقیه به صورت عادی دفن می‌شوند. بر اساستدوین برنامه جدید دولت یازدهم در مورد مدیریت پسماندها طی ۵ سال آتی، بازیافت از ۲۰ به ۶۰ درصد، دفن بهداشتی پسماند به حداقل ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت، همچنین ۳۰درصد پسماندها باید در مبدا تفکیک شوند.

به گفته وی، برنامه ریزی علمی و اصولی یکی از اولویت‌های این دولت در حوزهپسماند است همچنین آموزش نیز به عنوان دومین اولویت در دستور کار وزارت کشور قراردارد.

نوذرپور در رابطه با اولویت آموزش در مدیریت پسماندها گفت: آموزش عمومی جزواولویت‌هاست و تاکنون نیز اقداماتی در این حوزه انجام شده اما کافی نبوده است، ازجمله این اقدامات آموزش ۲۵۰ نفر به مدت ۱۹ هزار ساعت با همکاری اساتید ژاپنی درمشهد طی سال گذشته صورت گرفته است

Print Friendly, PDF & Email
امکان درج نظر مسدود شده است. از صفحۀ تماس با ما استفاده نمایید.
پربازدیدترین ها
اخبار شهرداریها
لمون پرس