جعبه ساز | www.boxmaker.ir
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۲
کارخانه های آسفالت شهرداری های اردبیل قیر رایگان می گیرند

مدیرساخت و توسعه اداره کل راه وشهرسازی استان اردبیل گفت: این اداره کل می تواند از قیر رایگانی که تحویل می گیرد برای مصارف عمرانی در اختیار شهرداری ها قرار دهد.

Print Friendly, PDF & Email

 

به گزارش روز جمعه ایرنا ، محبوب حیدری در جلسه بررسی راهکارهای همکاری با شهرداری گرمی افزود: اداره کل راه و شهرسازی به لحاظ منع قانونی مجاز به عقد

قرارداد کار با شهرداری ها نمی باشد.

وی ادامه داد: تنها در صورتی که کارخانه آسفالت شهرداری ها به بخش خصوصی توانمند واگذار و مجری آن برنده مناقصه اداره کل راه و شهرسازی بشود، امکان عقد قرارداد و پرداخت مالی وجود دارد.

وی استاندارسازی کارخانه های آسفالت، استفاده از مصالح با کیفیت و بکار گیری پیمانکار توانمند را برای عقد قرارداد با اداره کل راه و شهرسازی ضروری دانست.

حیدری هزینه مطالعه هرکیلومتر راه چهاربانده برای ورودی شهرها را ۴۰ الی ۵۰ میلیون ریال اعلام کرد و تامین اعتبار این کار را برای شهر گرمی خواستار شد.

محمودعلایی فرماندار گرمی هم استاندارسازی کارخانه آسفالت و تامین شرایط همکاری شهرداری با اداره کل راه و شهرسازی را خواستار شد.

وی ضمن دادن قول مساعد برای تامین اعتبار، خواستار دوبانده شدن ورودی شهرگرمی تا دانشگاه آزاداسلامی این شهرستان شد.

اوبیان کرد: به لحاظ مرزی بودن گرمی اعتبار ویژه ای برای پروژه چهاربانده کردن ورودی این شهر تامین خواهدشد.

فرماندار گرمی همچنین با اشاره به وجود چند عضو متخصص امور عمرانی در ترکیب شورای شهر گرمی، بهره گیری از معلومات و تجارب آنان را در استاندارسازی کارخانه آسفالت شهرداری و عمران شهری خواستار شد.

علی دشتی رئیس اداره راه وشهرسازی گرمی هم با اشاره به درآمد پایین و بدهی بالای شهرداری گرمی، همکاری اداره کل متبوع با این نهاد را در راستای عمران شهر گرمی ضروری دانست.

احمدعطایی رئیس شورای اسلامی شهر گرمی هم با اشاره به محرومیت گرمی در مقایسه با شهرهای همجوار، بر حمایت و همکاری اداره کل راه وشهرسازی با این نهاد تاکید کرد.

وی رضایت شهروندان به شن ریزی در معابر را نشانه کم توقعی مردم دانست و گفت:کارخانه آسفالت شهرداری بلحاظ نردیکی به منبع مصالح و شهر، ظرفیت خوبی برای اهداف عمرانی شهرداری گرمی است.

Print Friendly, PDF & Email
امکان درج نظر مسدود شده است. از صفحۀ تماس با ما استفاده نمایید.
پربازدیدترین ها
اخبار شهرداریها
لمون پرس
خبر شهری