جعبه ساز | www.boxmaker.ir
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۲
فروش ماشین آلات مستعمل و از رده خارج شهرداری ابرکوه
شهرداری ابرکوه طی یک آگهی مزایده عمومی اعلام کرد، چهار دستگاه از ماشین آلات سبک و سنگین مستعمل و از رده خارج خود را به فروش می رساند. به گزارش سایت ...

شهرداری ابرکوه طی یک آگهی مزایده عمومی اعلام کرد، چهار دستگاه از ماشین آلات سبک و سنگین مستعمل و از رده خارج خود را به فروش می رساند.

به گزارش سایت خبری شهرداریها به نقل از یزد رسا، شهرداری درنظر دارد به استناد مجوز شماره ۶۶۶ مورخ ۹۲/۱۱/۲۰ شورای اسلامی شهر، چهار دستگاه از ماشین آلات سبک و سنگین مستعمل و از رده خارج خود را  با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. لذا متقاضیان می توانند قیمت های پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ ۹۲/۱۲/۱۴ به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

ردیف

مشخصات

مدل

شماره موتور

شماره شاسی

وضعیت

قیمت پایه کارشناسی

(ریال)

۱

کامیون بنز ۸ تن ۱۳۱۳

۶۲

۰۲۱۰۶۰

۹۲۱۸۱۶/۱۴

فاقد پلاک انتظامی

۱۲۰ میلیون ریال

۲

وانت نیسان کمپرسی

۶۰

۵۴۲۵۳

فاقد پلاک انتظامی/فاقد موتور و گیربکس

۲۰ میلیون ریال

۳

وانت مزدا

۶۲

۵۵۶۶۹

۲۰۲۳۹۱

فاقد پلاک انتظامی

۲۰ میلیون ریال

۴

موتورسیکلت کاواساکی ۱۲۵

۶۹

۳۱۰۰۴۵۸

۹۰۰۵۴۴۹

فاقد پلاک انتظامی

یک میلیون و پانصد هزار ریال

–  متقاضیان می بایست بابت کامیون بنز مبلغ  ۶ میلیون ریال، وانت نیسان و مزدا مبلغ ۲ میلیون ریال و موتورسیکلت مبلغ ۵۰۰ هزار ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده طی فیش بانکی جداگانه به حساب شماره ۳۹۵۰۰۲۵ نزد بانک رفاه به نام شهرداری ابرکوه واریز نمایند.

–  متقاضیان می بایست درخواست کتبی همراه با قیمت پیشنهادی و شماره تماس و فیش بانکی واریز سپرده را بابت هر یک از ماشین آلات داخل پاکت جداگانه قرار داده و به حراست شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند. ( قید عبارت “مربوط به مزایده یک دستگاه ……… “بروی پاکت تحویلی الزامیست.)

–  کلیه پاکت ها در روز پنجشنبه مورخ ۹۲/۱۲/۱۵ ساعت ۱۱ صبح با حضور اعضاء کمیسیون معاملات گشایش و برندگان مزایده اعلام  می گردند.

–  چنانچه برنده مزایده از انجام معامله خودداری نماید یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود ، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد می گردد و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

–  سپرده نفرات اول ، دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری باقی خواهد ماند که پس از عقد قرارداد و سپرده بقیه شرکت کنندگان پس از مشخص شدن برندگان مزایده مسترد می گردد .

–  شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

–  به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مخدوش و مشروط و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

–  برنده مزایده می بایست وجه مورد مزایده را نقداً به حساب شهرداری واریز نماید.

 

 

 

امکان درج نظر مسدود شده است. از صفحۀ تماس با ما استفاده نمایید.
پربازدیدترین ها
اخبار شهرداریها
لمون پرس