جعبه ساز | www.boxmaker.ir
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
تلاش شهردای برای خروج مشاغل مزاحم

اخبار واصله حاکی از این است ، استقرار متمرکز صنف درودگران در طرح توسعه در شهرک صنعتی خاوران دارد ،که در صورت تحقق این امر این صنف که گستره ی پراکندگی آن در جنوب، غرب و شرق تهران بود به صورت متمرکز ساماندهی خواهد شد. در همین راستا دستور ۲ تن از اعضای شوارای شهر و واگذاری پادگان خیبر از طرف نیروی انتظامی و مساعدت شرکت ساماندهی بسیار تاثیر گذار بوده است.

Print Friendly, PDF & Email

به گزارش شریان نیوز ، بر اساس مصوبه دولت نهم و دهم همچنین شوارای اسلامی شهر تهران در دوره ی سوم با توجه به آلودگی های فراوان در تهران اعم از آلودگی هوای و آلودگی صوتی و… خروج مشاغل مزاحم و الاینده از تهران و به انتقال به حومه و نواحی دیگر در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفته گرفت.

تاکنون علی رغم تلاش های فراوان در این خصوص پیشرفت چشم گیری صورت نگرفته است اما اواخر از اتحادیه های مختلف صنفی خبرهای خوشی می رسد که با مساعدت و تلاش شرکت ساماندهی مشاغل این امر در حال تسهیل و تسریع شدن است.

اخبار واصله حاکی از این است ، استقرار متمرکز صنف درودگران در طرح توسعه در شهرک صنعتی خاوران دارد ،که در صورت تحقق این امر این صنف  که گستره ی پراکندگی آن در جنوب، غرب و شرق تهران بود به صورت متمرکز ساماندهی خواهد شد. در همین راستا دستور ۲ تن از اعضای شوارای شهر و واگذاری پادگان خیبر از طرف نیروی انتظامی  و مساعدت شرکت ساماندهی بسیار تاثیر گذار بوده است.

 با توجه به آلودگی امسال هوا در تهران تلاش مضاعف مدیریت شهری از طرق مخلتف از جمله، خروج این مشاغل مزاحم، ضرورت مضاعفی پیدا کرده است.

Print Friendly, PDF & Email
امکان درج نظر مسدود شده است. از صفحۀ تماس با ما استفاده نمایید.
پربازدیدترین ها
اخبار شهرداریها
لمون پرس
خبر شهری