جعبه ساز | www.boxmaker.ir
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۲
شهرداری زنجان مکلف به اجرای مصوبات کمیسیون‌های شورا نیست

رئیس شورای شهر زنجان با اشاره به اینکه شهرداری تکلیفی برای عملیاتی کردن مصوبات کمیسیون‌های شورا ندارد، گفت: شهرداری فقط ملزم به اجرای مصوبات شورای شهر است.

Print Friendly, PDF & Email

آراض ضیایی ظهر امروز در جلسه علنی شورای شهر زنجان اظهار داشت: شهرداری الزامی برای اجرای مصوبات کمیسیون‌ها ندارد.

در این جلسه سعید امیدی رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای شهر زنجان با قرائت مصوبات این کمیسیون گفت: شهرداری در اولین فرصت باید طرحی برای پارکینگ‌ها در زنجان تهیه و به شورا ارائه دهد.

آراض ضیایی ظهر امروز در جلسه علنی شورای شهر زنجان اظهار داشت: شهرداری الزامی برای اجرای مصوبات کمیسیون‌ها ندارد.

در این جلسه سعید امیدی رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای شهر زنجان با قرائت مصوبات این کمیسیون گفت: شهرداری در اولین فرصت باید طرحی برای پارکینگ‌ها در زنجان تهیه و به شورا ارائه دهد.

دیگر عضو شورای شهر زنجان در این جلسه با اعتراض به مطرح شدن مصوبات کمیسیون‌ها در جلسه علنی اضافه کرد: این اقدامات دخالت در کار شهرداری محسوب می‌شود.

ناصر صیدی تصریح کرد: شورا نباید در مورد جزئیات امور اجرایی وارد شده و در کار شهرداری دخالت کنند.

نایب رئیس شورای شهر زنجان در این جلسه به تعریف متفاوت اعضای شورای شهر زنجان و شهرداری در مورد امور اشاره کرد و گفت: این تفاوت دیدگاه‌ها باید در جلسه‌ای با حضور اعضای شورا و مدیران شهرداری بررسی و حل شود.

فخرالدین رستمی ادامه داد: ظاهراً در شهرداری اراده‌ای برای ورود و عملیاتی کردن مصوبات شورا وجود ندارد.

دیگر عضو شورای شهر زنجان به مصوبه شورا در مورد بودجه از جمله احداث پارکینگ اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه شهرداری باید مبالغی را به امر احداث پارکینگ اختصاص دهد که باید تا پایان سال تکلیف این بودجه مشخص شود.

عباس راشاد تاکید کرد: شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورا از جمله لایحه بودجه است.

شهردار زنجان در این جلسه با اشاره به طرح تفصیلی شهر زنجان گفت: در این طرح لکه‌هایی به عنوان پارکینگ طبقاتی تعریف شده که تاکنون کاری در این مورد انجام شده است.

محسن امین به تامل صورت گرفته در مورد طرح سبزه میدان اشاره کرد و ابراز داشت: واقعیت این است که اگر این پروِژه زخمی شود وارد شدن سرمایه‌گذار در آن غیر ممکن می‌شود.

وی طرح اشراق را بزرگ‌ترین ذخیره شهر زنجان به لحاظ سرمایه‌گذاری اعلام کرد و افزود: مصلحت شهر در این است که این پروژه با دقت بیشتری وارد فاز عملیاتی شود.

این مسئول بر لزوم پیوند دو طرح سرمایه‌گذاری سبزه میدان و اشراق در زنجان تاکید کرد و افزود: جدا شدن اشراق از سبزه میدان عملیاتی شدن سبزه میدان را غیر ممکن می‌کند.

در جلسه امروز شورای شهر زنجان مقرر شد، شهرداری ضمن تکمیل طرح مطالعاتی طرح اشراق و سبزه میدان این طرح را تا یک ماه آینده به شورا ارائه دهد.

تهیه و ارائه طرحی برای تجلیل از نخبگان در امور مختلف از جمله ورزش و فرهنگ توسط شهرداری و ارائه به شورا برای تصویب از دیگر مصوبات شورای شهر زنجان بود.

دیگر عضو شورای شهر زنجان در این جلسه با اعتراض به مطرح شدن مصوبات کمیسیون‌ها در جلسه علنی اضافه کرد: این اقدامات دخالت در کار شهرداری محسوب می‌شود.

ناصر صیدی تصریح کرد: شورا نباید در مورد جزئیات امور اجرایی وارد شده و در کار شهرداری دخالت کنند.

نایب رئیس شورای شهر زنجان در این جلسه به تعریف متفاوت اعضای شورای شهر زنجان و شهرداری در مورد امور اشاره کرد و گفت: این تفاوت دیدگاه‌ها باید در جلسه‌ای با حضور اعضای شورا و مدیران شهرداری بررسی و حل شود.

فخرالدین رستمی ادامه داد: ظاهراً در شهرداری اراده‌ای برای ورود و عملیاتی کردن مصوبات شورا وجود ندارد.

دیگر عضو شورای شهر زنجان به مصوبه شورا در مورد بودجه از جمله احداث پارکینگ اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه شهرداری باید مبالغی را به امر احداث پارکینگ اختصاص دهد که باید تا پایان سال تکلیف این بودجه مشخص شود.

عباس راشاد تاکید کرد: شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورا از جمله لایحه بودجه است.

شهردار زنجان در این جلسه با اشاره به طرح تفصیلی شهر زنجان گفت: در این طرح لکه‌هایی به عنوان پارکینگ طبقاتی تعریف شده که تاکنون کاری در این مورد انجام شده است.

محسن امین به تامل صورت گرفته در مورد طرح سبزه میدان اشاره کرد و ابراز داشت: واقعیت این است که اگر این پروِژه زخمی شود وارد شدن سرمایه‌گذار در آن غیر ممکن می‌شود.

وی طرح اشراق را بزرگ‌ترین ذخیره شهر زنجان به لحاظ سرمایه‌گذاری اعلام کرد و افزود: مصلحت شهر در این است که این پروژه با دقت بیشتری وارد فاز عملیاتی شود.

این مسئول بر لزوم پیوند دو طرح سرمایه‌گذاری سبزه میدان و اشراق در زنجان تاکید کرد و افزود: جدا شدن اشراق از سبزه میدان عملیاتی شدن سبزه میدان را غیر ممکن می‌کند.

در جلسه امروز شورای شهر زنجان مقرر شد، شهرداری ضمن تکمیل طرح مطالعاتی طرح اشراق و سبزه میدان این طرح را تا یک ماه آینده به شورا ارائه دهد.

تهیه و ارائه طرحی برای تجلیل از نخبگان در امور مختلف از جمله ورزش و فرهنگ توسط شهرداری و ارائه به شورا برای تصویب از دیگر مصوبات شورای شهر زنجان بود./فارس

Print Friendly, PDF & Email
امکان درج نظر مسدود شده است. از صفحۀ تماس با ما استفاده نمایید.
پربازدیدترین ها
اخبار شهرداریها
لمون پرس
خبر شهری