جعبه ساز | www.boxmaker.ir
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۲
پیشبرد اهداف مالی ضامن تحقق حقوق شهروندی است
محمدرضارضاپور در گفتگو با پایگاه خبری مدیریت شهری کرج با بیان این مطلب افزود: زندگی اجتماعی در جامعه بشری مستلزم ایجاد ارتباطات وسیع و عمیق اجتماعی است که این روابط ...
محمدرضارضاپور در گفتگو با پایگاه خبری مدیریت شهری کرج با بیان این مطلب افزود: زندگی اجتماعی در جامعه بشری مستلزم ایجاد ارتباطات وسیع و عمیق اجتماعی است که این روابط نیازمند نظم خاصی است و باید دارای ضمانت اجرایی و قانونی خاص خود باشد.


وی با تاکید بر ضرورت، پیشبرد اهداف مالی عنوان کرد: این مهم ضامن تحقق حقوق شهروندی است و می توان با  تنظیم روابط و حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و دستگاه های اجرایی اقدام به تدوین برنامه ای جامع و کارآ در این زمینه نمود.


رضاپور با بیان اینکه، شهرداری ها به دلیل خودکفا بودن در زمینه تامین منابع درآمدی نیازمند درآمدهای پایدار هستند، گفت: نگاه ما در تدوین برنامه های مالی باید به گونه ای باشد که ضمن برآوردن حقوق شهروندی از بعد مدیریت شهری نیز، پاسخگوی هزینه های شهری باشد.


وی ادامه داد: علاوه بر این لازم است، برنامه ها با محوریت تحقق خواسته های شهروندی تعریف، تدوین و اجرایی شوند؛ زیرا تنها در اینصورت است که شهرداری ها به عنوان بزرگترین دستگاه خدماتی و اجرایی می توانند در ارائه خدمات موفق باشند.


رضاپور، اظهارداشت: مشارکت معنادار مردم در فعالیت های شهری از جمله راهکارهایی است که می تواند شهرداری را در رسیدن به برنامه های مالی به نحو موثری هدایت کند، ضمن آنکه با بهره گیری از این راهکار  وفاق اجتماعی وحدت و انسجام ملی، احترام متقابل در روابط و مناسبات اجتماعی، فراهم می شود.


وی در تعریفی از توسعه پایدار با بیان اینکه، این مفهوم به توسعه امکانات اقتصادی با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود منتهی می شود، گفت: توسعه پایدار شهر محصول نگاه های جدید به عدالت اجتماعی، فضایی و محیطی نسبت به شهر است.


رشد جمعیت نیاز به توسعه منابع مالی را ضروری می کند


معاون اداری مالی شهرداری کرج گفت: رشد جمعیت نیاز به توسعه منابع مالی را ضروری می کند، بر این اساس می توان گفت: تراکم جمعیت و نیاز عمومی به جذب منابع، ضرورت توسعه پایدار منابع درآمد شهری را به عنوان جزئی از توسعه پایدار، ضروری و غیر قابل اجتناب می کند.


رضاپور، اظهارداشت: بسترسازی عدالت اجتماعی و شهروندی، بستر سازی مشارکت شهروندی و همبستگی اجتماعی همچنین رسیدن به رویکرد استرتژیک و پدیداری توسعه پایدار شهری از اولویت هایی است که معاونت اداری مالی برای رسیدن به این مهم اهتمام ویژه ای دارد.


وی عنوان کرد: کارآمد سازی سیاست ها و برنامه های مالی همچنین سیاست گذاری در حوزه کلان شهری در این راستا می تواند، بسیار موثر باشد.


رضاپور تاکید کرد: گسترش حقوق شهروندی و بهینه سازی مناسبات مدنی همچنین تحقق امور مالی از اهداف کلانی است که از سوی مدیریت شهری دنبال می شود.

Print Friendly, PDF & Email
امکان درج نظر مسدود شده است. از صفحۀ تماس با ما استفاده نمایید.
پربازدیدترین ها
اخبار شهرداریها
لمون پرس
خبر شهری