جعبه ساز | www.boxmaker.ir
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۲
نور در خدمت شهر تهران درآمده است
معاون فنی و طرح‌های شهری سازمان زیباسازی شهر تهران، برنامه‌ریزی و طراحی شهری را به عنوان دو بال شهرسازی معرفی کرد و گفت: در شهرسازی تنها طرح تفصیلی پیگیری می‌شود ...

معاون فنی و طرح‌های شهری سازمان زیباسازی شهر تهران، برنامه‌ریزی و طراحی شهری را به عنوان دو بال شهرسازی معرفی کرد و گفت: در شهرسازی تنها طرح تفصیلی پیگیری می‌شود که در سراسر آن به موضوعات کمیتی پرداخته می‌شود در حالی که دغدغه‌ی امروز شهر در حوزه کیفیت است، امروز نیازمند تجدیدنظر در نگاه شهرسازی و تقویت حوزه طراحی شهری هستیم. divsalar-02.jpg

شاپور دیوسالار در میزگرد ایسنا با عنوان «تهران، شهر شب نیست» که با حضور رئیس سازمان زیباسازی شهرداری تهران و ناصر فکوهی – مردم شناس در ایسنا برگزار شد، اگرچه به موضوع میزگرد و حاشیه‌های آن پرداخت اما بخش قابل توجهی از صحبت‌هایش به تشریح اقدامات سازمان زیباسازی در این عرصه هم منتهی شد.

وی گردشگری را به عنوان یکی از فعالیت‌هایی معرفی کرد که می‌تواند در شب جان بگیرد و افزود: با توجه به تجربه‌ چندین ساله فعالیت در حوزه شهرداری، می‌توان چنین گفت که امروز بیش از پیش خلاء جدی شهرسازی در بعد طراحی شهری احساس می‌شود. امروز به بال دوم پرواز در شهرسازی یعنی کیفیت و طراحی شهری توجه نشده و این دو حوزه به صورت نصفه و نیمه تقویت شده است.

شهر در روز کیفیت ندارد

در روز که شهر روشن است شهر گریزی داریم، چه برسد به شب

دیوسالار با اشاره به این که نور به تنهایی نمی‌تواند شب را زنده کند، گفت: شهر در روز هم کیفیت ندارد، در روز که روشن است؛ شهر گریزی داریم، شهرمان شهر مکث نیست، شهر پیاده نیست و به سرعت از کنار آن عبور می‌کنیم در نتیجه چطور می‌توانیم این شهر که در روز کیفیت ندارد تبدیل کنیم به شهر شب؛ در بسیاری نقاط روشنایی داریم ولی فعالیت وجود ندارد.

شهر در روز هم کیفیت ندارد، در روز که روشن است؛ شهر گریزی داریم، شهرمان شهر مکث نیست، شهر پیاده نیست و به سرعت از کنار آن عبور می‌کنیم در نتیجه چطور می‌توانیم این شهر که در روز کیفیت ندارد تبدیل کنیم به شهر شب؟

وی افزود: در این سالهایی که در شهرسازی کار می‌کنیم فقط یک طرح پیگیری می‌شود و آن طرح تفصیلی است؛ طرحی که در سراسر آن به موضوعات کمیتی پرداخته شده اما آنچه که امروز دغدغه‌ آن را داریم در حوزه کیفیت است. برنامه‌ریزی شهری در قالب طرح تفصیلی بایدهایی را مطرح می‌کند و راه حل آن را در عدد و رقم جستجو می‌کند. مثلا در خصوص عرض خیابان یا فعالیت‌های آن و تراکم ساختمان به سراسر تهران به یک نگاه پرداخته شده ، یعنی همان نگاهی که برای برنامه‌ریزی میدان توحید وجود دارد متاسفانه در تجریش هم همان نگاه را شاهد هستیم. همان ضوابطی که برای کوچه و خیابان طراحی شده برای میادین هم هست.

وی با بیان اینکه این شرایط شهر را نیازمند تجدیدنظر در نگاه شهرسازی موجود کرده است، گفت: شهردار تهران در دوره جدید مدیریت این خلاء را دریافت؛ پیش از این قرار بود این موضوع را با طرح‌های موضعی و موضوعی حل کنند در صورتی که فلسفه چنین طرح‌هایی وجود نارسایی در حوزه برنامه‌ریزی شهری بوده است که باعث این می‌شود نتوان به تمام مسائل کیفیت روز شهر پرداخته شود.

دیوسالار ضمن تاکید بر زنده کردن طراحی شهری این سوال را مطرح کرد که مقصد کدام یک از شهروندان تهرانی در طول روز ، فضاهای مختلف تهران امروز است که بتوانیم این را به شب استمرار دهیم؟ و گفت: تجدید حیات فضاهای شهری فقط با کمک طراحی شهری امکانپذیر است.

در ساختار سازی، شهرها باید جایگاه ویژه‌ای برای طراحی شهری بازکرد و به تعبیر دیگر کم‌کم باید حاکمیت کمیت بر کیفیت را در حوزه شهرسازی کم کنیم.

رشد سرسام‌آور فنی و تکنولوژیکی شهر، مدیریت شهری را به ستوه آورده است

معاون فنی سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان اینکه رشد سرسام‌آور و لجام گسیخته فنی و تکنولوژیکی در شهر،‌ مدیریت شهری را به ستوه آورده است، گفت: به دلیل اینکه شهر در مقابل این پیشرفت‌ها به روز نبوده و خاستگاه عملکردگرایانه پیدا کرده، شهر منظر مطلوبی پیدا نکرده است. این در حالیست که شهر باید منظر انسانی پیدا کند و انسان‌ها باید شهر را متناسب با خاستگاهشان ببینند.

وی افزود: همین روحیه عملکردگرایانه باعث شده، کارها را تا دم در خانه مردم انجام می‌دهیم و شکاف بین مردم و شهر بیشتر می‌شود و جو و فضای شهر از طراحی آن پیشی گرفته است و برنامه‌ریزی در حوزه طراحی شهری متاسفانه عقب افتاده است.

در چند سال اخیر شهرداری تمام توان خود را برای ایجاد کردن راه و شبکه گذاشته است

عبور از بافت‌ مرکزی شهر برای ایجاد راه در دنیا منسوخ شده است

به گزارش ایسنا، دیوسالار با اشاره به طراحی شهری به عنوان خاستگاه جامعه، گفت: ‌طراحی شهری از کیفیت سخن می‌گوید و مدیر را مجاب می‌کند به کیفیت توجه کند؛ در سال‌های اخیر شهرداری تمام توان خود را برای ایجاد کردن راه و شبکه گذاشته است و علت آن حجم عظیمی از ماشین است که هر روز وارد شهر تهران می‌شود. ورود روزانه ۱۲۰۰ خودرو در تهران و پلاک آنها نیاز به زیرساخت دارد و اتفاقا چون در ایجاد این شبکه‌ها و راه‌ها طراحی شهری حضور نداشته از بافت‌هایی که زندگی در آن بوده است عبور کرده؛ و این نوع ایجاد رسوخ در بافت مرکزی شهر همان کاری است که در دنیا منسوخ شده است.

وی با اشاره به نور به عنوان یک عمل پسین، گفت: اگر بپذیریم شهر یک موجود زنده است و فرم، عملکرد و معنا موجودیت آن را می سازد، نور می‌تواند هویت بخش این فضا باشد. شهر موجودی است که نیازمند جلوه‌گری در روز و شب است. باید به موضوع جلوه‌گری شهر به عنوان یک موجود زنده در روز و شب توجه ویژه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه نظام اجتماعی ما زندگی و اکثر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را در روز انجام می‌دهد ، گفت: با توجه به فشارهای اقتصادی موجود این فعالیت‌ها در حال تداوم پیدا کردن در ساعت‌های طولانی‌تر شب است و در همین راستا باید به حوزه گردشگری در شب و اوقات فراغت در آن توجه شود و با این نگاه است زندگی در شب و فراغت در آن ضرورت پیدا می‌کند.

دیوسالار با تاکید بر اینکه نور به تنهایی فرم نمی‌سازد و تنها تقویت‌کننده فرم است، گفت: فرم شب باید به عنوان عنصر شهری جلوه‌گری کند و نور مقوم عملکرد این عنصر در شب باشد؛ نور می‌تواند به عنوان یک عامل مقوم و پسین عمل کند و عناصر را در شب تقویت کند تا بیننده و ناظر از این فضا لذت ببرد.

این مقامل مسئول در شهرداری تهران در خصوص برنامه‌ریزی شهری به دو کمیسیون ماده ۵ و ۱۰۰ اشاره کرد و افزود: چون خلاء‌هایی در این حوزه وجود دارد ، برنامه‌ریزی شهری نمی‌تواند به کیفیت‌ها توجه کند و در نتیجه خلاف‌هایی صورت می‌گیرد. باید طراحی شهری را تقویت کنیم و باید امنیت در طراحی شهری دیده شود چرا که در این صورت است که نور به عنوان یک عنصر در طراحی شهری در خدمت طرح‌ها خواهد بود.

توان به کارگیری نور در کیفیت‌بخشی به شهر را نداریم

وی با اشاره به آغاز ساماندهی ۳۰ میدان از سال ۹۰ تاکنون، گفت: در این حوزه به دلیل نداشتن آموزش ، خلاءهای جدی وجود دارد، به طوری که توان به کارگیری نور در کیفیت‌بخشی به شهر را نداریم و حتی این توان در مهندسین مشاور هم ایجاد نشده است که بتوانند طراحی شهری انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه قبل از نور الزامات دیگری نظیر امنیت وجود دارد که اگر برقرار شوند زندگی در شب هم در دل این الزامات همراه خواهد بود، گفت: امروز با قاطعیت به عنوان یک مدیر شهری اعلام می‌کنم که تهران فاقد فضای شهری در روز است؛ فضای شهری باید مقصد شود تا در شب تداوم پیدا کند. تهران استعدادهای بسیاری برای زندگی در روز و شب دارد و تمام الزامات در فضا موجود است اما به دلیل عدم برنامه‌ریزی شهری حیات شبانه شکل نگرفته است.

اساسا امنیت را در طراحی شهری زیر سوال برده‌ایم

دیوسالار با اشاره به ساخت ۷۶۳ پل هوایی در سطح شهر تهران گفت: با شروع طرح برخی مباحث نظیر نورپردازی به ناچار با یکسری عناصر روبرو هستیم و فکر می‌کنیم باید به این فضاها نور بدهیم تا در شب این عناصر را پیدا کنند. برای مثال در زمان ساخت پل جوادیه اصلا به این فکر نشده که چطور نور در خدمت این پل قرار گیرد، بنابراین پس از چهار سال الان باید فکر کنیم که چطور به این فضای شهری نور بدهیم.

به جای جبران “طراحی شهری” مجبور به “بزک و دوزک” شهر شده‌ایم

وی افزود: در فلسفه وجودی شهر هدف این است که انسان پیاده در آن زندگی کند اما امنیت این انسان پیاده را در روز به مخاطره می‌اندازیم؛ زن، کودک، پیر و جوان را مجاب می‌کنیم با وجود مشکل قلبی پنج متر از پل هوایی بالا برود و پائین بیاید و در قدم بعد می‌خواهیم امنیت این فضا را در شب هم حفظ کنیم و این برنامه‌ریزی برای تردد در شهر همان برداشت نادرست از طراحی شهری است. البته در بسیاری از این موارد کارهایی به ناچار انجام شده و یا مجبور بوده‌ایم که برخی فضاهای شهری را بزک دوزک کنیم. امروز هم نور در خدمت بزک دوزک قرار گرفته است نه طراحی شهری و یا چون از تلاقی سواره و پیاده در سطح می‌هراسیم و نمی توانیم آن را درست حل کنیم راحتترین راه را انتخاب می‌کنیم و به عنوان نمونه در چهارراه ولیعصر(عج) افراد را به زیر سطح می‌بریم.

برنامه‌ریزی شهریمان کاملا کمیت‌گرا است

معاون فنی سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به کمیت‌گرا شدن برنامه‌ریزی در شهر تهران، گفت: هر اقدامی که در شهر انجام می‌شود کاملا تابع ضوابط است اما کیفیت ندارد. البته نباید فراموش کنیم که متولی شهر صرفا شهرداری نیست و همه‌ی بدی‌ها را نباید به حساب شهرداری بگذاریم؛ شهری که شهرداری تحویل گرفته مولود مداخله‌ی، مداخله‌کنندگان متعددی در شهر است. در این میان شهرداری تلاش می‌کند به نوعی اینها را ساماندهی کند و اتفاقا در این کار باید به شهرداری نمره ۲۰ داد.

وی با بیان اینکه در تمام دنیا برای تامین نیازهای انسان شهری دو دیدگاه وجود دارد،گفت: عده‌ای ترقی‌گرا هستند و فکر می‌کنند با توجه به تکنولوژی و موتوریزه کردن شهر می‌توانند به راحتی به نیازهای شهر پاسخ بدهند، این افراد غافل از کیفیت عمل می‌کنند و عده دیگری فرهنگ‌گرا هستند که نگاه کاملا کیفیت گرا دارند. در شهرداری در خصوص این دو دیدگاه هوشمندی لازم به وجود ‌آمده است به طوری که در مقطعی به ناچار عملکردگرایانه اقدام کرده و تکنولوژی را برای پاسخ به نیازهای فوری که خود شهرسازی عامل آن نبود، به کار گرفته است و اکنون زمان توجه جدی به ارتقای کیفی فضاهای شهری رسیده است. نکته‌ای که مدیریت شهرداری به طور جدی در حال پیگیری و تعقیب آن است، تغییر این نگرش را می‌توان نقطه عطف تاریخ در توسعه شهر تهران لحاظ کرد.

عامل موتوریزگی در شهر ، شهرداری نیست

دیوسالار با اشاره به تحمیل بعضی نیازهای کاذب شهری به شهرداری تهران، گفت: امروز تسهیلات بانکی،‌ لیزینگ و پلاک کردن روزانه ۱۲۰۰ خودرو در تهران را نهادهای دیگری انجام می‌دهند و شهرداری با نیازهای کاذب شهری مواجه می‌شود که مدام باید برای پارکینگ و بزرگراه چاره اندیشی کند.

وی عامل دیگر را در این شرایط عدم تحقق مدیریت واحد شهری دانست و گفت: مدیریت واحد شهری در چندین برنامه اقتصادی گذشته دیده شده اما تاکنون محقق نشده است. در حال حاضر دنیا پا فراتر از مدیریت واحد گذاشته و دست به مدیریت یکپارچه متعالی زده است.

این مقام مسئول اضافه کرد: شهرداری با وضعیتی در شهر روبروست که به ناچار باید با اقداماتی شهر را سر و سامان دهد و نمود آن را در نورپردازی پل‌ها می‌توان دید که مشکلات زیادی دارد، مثلا تامین برق برای نورپردازی از بزرگترین مشکلاتی است که شهرداری دارد. در صورتی که طبق قانون وظیفه شهرداری نیست ولی در بسیاری خیابان‌ها که دولت و اداره برق امکان روشن کردن نداشته، شهرداری به کمک رفته و این کار را انجام داده است. امروز بسیاری از زیر ساخت‌های روشنایی شهر فرسوده است و شهرداری با صبر در برنامه توسعه شهری خودش به این موارد توجه کرده و در حال رفع مشکل است. نمود این تلاش شهرداری تهران را در پل صدر می‌توان به خوبی دید ؛ یکی از نعمت‌هایی که پل طبقاتی صدر برای شهر تهران داشته است ایجاد تونل مشترک تاسیسات بود که باعث شد کابل‌های برق پرفشار که به لحاظ امنیت و مسائل درمانی به شهروندان آسیب می‌زد به زیر زمین برود.

وی در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه نور و روشنایی، گفت: روشنایی ۲۱۳ پل غیرهمسطح توسط شهرداری و بر اساس استانداردهای جهانی اصلاح شد و در این خصوص از کارشناسان آلمانی کمک گرفتیم. البته اگر در جایی، پل خاموشی می‌بینید مسائل دیگری از جمله تامین برق و سرقت کابل‌ها باعث آن بوده که قطعا تامین این موارد در حیطه کار شهرداری نیست.

دیو سالار با بیان اینکه در حوزه روشنایی عملکرد خوبی داشته‌ایم، اظهار کرد: در خیابان ولیعصر (عج) طی یک دوره سه ساله تمام تیربرق‌ها و عناصر روشنایی را اصلاح کردیم و این خیابان و خیابان انقلاب به عنوان محوری‌ترین خیابان‌های تهران و اسکلت‌ اصلی شهر مورد توجه ویژه بوده است و بیشترین بودجه متمرکز این دو خیابان و میادین شهر بوده است و روشنایی میادین تا حدود ۸۰ درصد اصلاح شده است.

وی با اشاره به مناسبت‌های متعدد در کشور، گفت: بخشی از نورپردازی به سمت این مناسبت‌ها و جشنها‌ سوگیری دارد که در چند سال اخیر به خصوص سه سال اخیر قابل مقایسه با گذشته نیست و شهرداری سعی کرده فارغ از نقص‌هایی که در طراحی وجود دارد ، این نورپردازی ها را پوشش بدهد. البته برای ایجاد فضایی که بتواند مردم را جذب کند نورپردازی دائم است.

وی با بیان اینکه در بخش نورپردازی دائم نیز ابعاد مختلفی وجود دارد، گفت: در شهر عناصر مختلفی مانند مجسمه‌ها، المان‌ها و نشانه‌های قوی شهر نظیر برج میلاد و برج آزادی وجود دارد که از قبل شکل گرفته و باید نورپردازی شود. بودجه این بخش ها را مصوب کردیم و طرح‌ها هم آماده است، اقداماتی در حال انجام است که در شب هم این عناصر به خوبی دیده شوند.

معاون فنی سازمان زیباسازی شهر تهران ادامه داد: در نورپردازی‌ دائم یک شاخه به فضاهای شهری و یک شاخه به بناهای شهری رجوع می‌کند. در خصوص فضاهای شهری شهرداری ساماندهی میادین را در دستور کار دارد و میدان امام حسین(ع) نمونه اول آن بود که اجرا شد.

میدان‌های تجریش، انقلاب، امام خمینی(ره)، بهارستان، ولیعصر(عج) و نبوت نیز باید ابتدا ساماندهی شوند و بعد نورپردازی شوند. ضمن اینکه همه بناهای ذی قیمت به ویژه در محور ولیعصر(عج) و انقلاب شناسایی شدند و طرح‌های آنها برای نورپردازی آماده شده است. بناهایی مانند امامزاده صالح(ع) که به عنوان یک کانون عمل می‌کند و یا تئاتر شهر، بلوار کشاورز و ساختمان راه آهن که فضای معماری خاص دارد متناسب با بودجه و توان سالیانه در دستور کار قرار گرفته‌اند.

وی اولویت اول را روشنایی و نورپردازی خیابان ولیعصر (عج) و عناصر و احجام دارای ارزش این خیابان مانند درختان ولیعصر دانست و گفت: نورپردازی درختان ولیعصر به صورت پایلوت از پارک وی تا تجریش کارش انجام شده است و کار را به شکلی انجام دادیم که به لحاظ زیست محیطی به این درختان آسیب وارد نشود. همچنین سعی کردیم در این منطقه اغتشاش نوری هم نداشته باشیم. در تمام این زمینه‌ها اول دانش لازم را خلق کردیم و بعد کار انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه امروز به دستاوردهای قابل اتکا در این زمینه رسیده‌ایم، گفت: در زمینه نورپردازی نمی‌توانیم بگوییم کارنامه ۱۰۰ درصدی ارائه کردیم اما شهرداری تهران در دوره جدید به طور جدی به کیفیت توجه کرده است.

رویکرد جدید شهرداری تعریف شهر در مقیاس انسانی و کیفیت‌خواه است

وی با بیان اینکه شهرداری به اجبار در یک دوره‌هایی باید به عملکردها و نیازهای شهری هر چند غلظ پاسخ می‌داد، گفت: شاید گفته شود صدر پاسخ غلطی به نیاز ترافیک شهری است، ولی شهرداری از روی ناچاری باید این پاسخ را می‌داد و یا در خصوص حجم عظیم پل‌های عابر پیاده نیز به همین صورت است ، ولی رویکرد جدید شهرداری تعریف شهر در مقیاس انسانی و کیفیت‌خواه است. در این کیفیت خواهی توجه به نور یکی از اصولی است که شهرداری به دقت به دنبال آن است و تامین بودجه مناسبی شده است.

دیوسالار در ادامه منطقه ۱۲ را به دلیل وجود ابنیه‌های تاریخی و واجد ارزش جزو اولویت‌های زیباسازی معرفی کرد و گفت: در این منطقه به طور جدی به میدان مشق فکر کرده‌ایم و در حال مرمت ساختمان بلدیه که تخریب شده ، هستیم و بخش عمده کار استفاده از نور برای این ساختمان انجام شده است.

طرح جامع نورپردازی در دستورکار سازمان زیباسازی

معاون فنی سازمان زیباسازی شهر تهران با تاکید بر اینکه نور باید در خدمت طراحی شهری باشد، گفت: طرح جامع نورپردازی در دستور کار سازمان قرار گرفته است و امیدواریم تدوین شود و بر اساس آن فضاها با توجه به وزنی که دارند اولویت‌بندی می‌شوند. قطعا بافت‌های تاریخی و محورهای اصلی مورد تاکید و توجه سازمان زیباسازی هستند.

Print Friendly, PDF & Email
امکان درج نظر مسدود شده است. از صفحۀ تماس با ما استفاده نمایید.
پربازدیدترین ها
اخبار شهرداریها
لمون پرس
خبر شهری