جعبه ساز | www.boxmaker.ir
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۲
بررسی ۱۳۰سند و ۲۵۰۰مصوبه مجلس برای تدوین برنامه پنج ساله شهرداری تهران

سرپرست معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران با اشاره به تقدیم برنامه عملیاتی شهر تهران جهت تصویب به شورای شهر گفت: در تدوین برنامه عملیاتی پایتخت، تجارب جهانی، مبانی نظری و عملی موجود در کشور و همچنین تجربیات برنامه عملیاتی پیشین مورد توجه قرار گرفته است.

Print Friendly, PDF & Email

محمدعلی عفتی داریانی لایحه برنامه عملیاتی پنج ساله شهرداری تهران را حاصل تلاش مجموعه مدیران و کارشناسان شهرداری تهران دانست و بیان کرد: این برنامه با بهره مندی از مشارکت و همفکری صاحب نظران و اندیشمندان خارج از شهرداری و مستند به مجموعه اسناد پشتیبان است که در ۹ فصل، ۲۸ بخش و ۱۴۸ ماده تقدیم شورای اسلامی شهر تهران شده است. بررسی 130سند و 2500مصوبه مجلس برای تدوین برنامه پنج ساله شهرداری

داریانی با اشاره به تهیه گزارش تحلیل محتوای اسناد و مدارک مرتبط با حوزه های ماموریتی ششگانه تصریح کرد: برای تدوین این گزارش ابتدا به شناسایی و تهیه تمامی اسناد، مدارک، طرح­ها، برنامه ­ها، گزارشات، قوانین، مصوبات و… مرتبط با برنامه در حوزه­ های ماموریتی ششگانه پرداخته شد، سپس چشم­ اندازها، اهداف، راهبردها، سیاست­ ها، برنامه­ ها و پروژه­ های موضعی و موضوعی مندرج در هر یک از اسناد به تفکیک دسته ­بندی گردید.

وی اظهار داشت: نتایج این گزارش، به همراه طرح ساختاری- راهبردی(جامع) شهر تهران، تجارب جهانی بررسی شده، مبانی نظری و علمی موجود در کشور و هم­چنین تجربیات برنامه عملیاتی پیشین، مهمترین منابع تدوین سند راهبردی شهر و شهرداری تهران به شمار می ­روند. البته که در این مرحله بیش از ۱۳۰ سند، طرح، گزارش و یا قانون به همراه ۲۵۰۰ مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است.

داریانی با اشاره به تهیه گزارش پیش بینی و بر آورد منابع درآمدی و خط و مشی مالی شهرداری تهران برای تدوین برنامه عملیاتی اظهار کرد: این گزارش شامل چهار بخش شناخت روندهای موجود درآمدی شهرداری، بررسی دورنمای درآمدی ، پیش بینی درآمدهای شهرداری در سال های برنامه متناسب با کدهای درآمدی و همچنین دسترسی شهرداری تهران به بازارهای مالی و فروش دارایی ها و وصول مطالبات و تامین مالی پروژه های برنامه است.

وی افزود: بررسی درآمدهای وصولی شهرداری تهران به تفکیک درآمدهای پایدار و غیرپایدار و نیز بررسی درآمدهای شهرداری به تفکیک کدهای درآمدی شامل عوارض عمومی، عوارض اختصاصی، بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی و…، بررسی تحولات تولید ناخالص استان و مقایسه آن با نوسانات درآمدی شهرداری و عملکرد بودجه شهرداری تهران طی دوره برنامه از دیگر رئوس مهم این گزارش به شمار می­رود./فارس

Print Friendly, PDF & Email
امکان درج نظر مسدود شده است. از صفحۀ تماس با ما استفاده نمایید.
پربازدیدترین ها
اخبار شهرداریها
لمون پرس
خبر شهری