جعبه ساز | www.boxmaker.ir
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۲
پلمپ فقط به دست واحد اجراییات عملیاتی می شود
حسن مدیرروستا در گفتگو با پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، گفت: در جلسه ای مشترک با سرپرست سازمان میادین، سرپرست ساماندهی مشاغل شهری،  مدیریت کنترل و نظارت مرکز و نیز ...
حسن مدیرروستا در گفتگو با پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، گفت: در جلسه ای مشترک با سرپرست سازمان میادین، سرپرست ساماندهی مشاغل شهری،  مدیریت کنترل و نظارت مرکز و نیز مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری موارد مشترک با این حوزه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


مدیرروستا اظهار داشت: طبق مفاد تعیین شده در این جلسه مقرر شد از این پس کلیه پلمپ های سطح شهر اعم از وصول مطالبات، آرای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵، بند ۲۴ و ۲۸ ماده ۵۵ و عدم پرداخت عوارض صنفی تنها از طریق واحد اجراییات اداره کنترل و نظارت مرکز صورت گیرد.


وی این اقدامات را منوط به درخواست مناطق عنوان کرد و افزود: طی هماهنگی هایی که در این نشست مشترک انجام شد، دبیری کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، طبق چارت سازمانی، همچنان به عهده مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری خواهد بود.


معاون خدمات شهری شهرداری کرج از دیگر مصوبات این جلسه را دعوت از رئیس یا نماینده اتحادیه صنف مربوطه در جلسات کمیسیون ذکر کرد.


مدیرروستا ادامه داد: تهیه گزارش جامعی از وضعیت بازار مصالح فروشان واقع در پل حصارک و سایر اتحادیه هایی که با اقدام غیرقانونی، فعالیت هایی در خصوص ایجاد بازار انجام داده اند نیز به عهده سرپرست سازمان میادین قرار گرفت.

Print Friendly, PDF & Email
امکان درج نظر مسدود شده است. از صفحۀ تماس با ما استفاده نمایید.
پربازدیدترین ها
اخبار شهرداریها
لمون پرس
خبر شهری