جعبه ساز | www.boxmaker.ir
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۲
شرح خدمات ” طرح ساماندهی حریم شهر ” تهیه و ارائه شد/شهرداریهابرای تهیه طرح ساماندهی حریم خود اقدام کنند
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، در این کارگروه مقرر شد، با توجه به شرح خدمات تهیه و ارائه شده مرتبط با " طرح ساماندهی حریم شهر " ...

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، در این کارگروه مقرر شد، با توجه به شرح خدمات تهیه و ارائه شده مرتبط با ” طرح ساماندهی حریم شهر ” توسط شهرداری های تهران،  اصفهان ، شیراز،  قم و کرج و تفاوت شرایط هر کدام از کلانشهرها، کلیات شرح خدمات مورد وفاق بوده و برای سایر کلانشهرها  نیز ملاک عمل می باشد.


 در جزئیات، کلانشهرها نیز باید با توجه به ضرورت ها، اهداف، سیاست ها و شرایط خاص خود نسبت به تکمیل طرح، اقدام و حداکثر تا پایان سال جاری نتیجه را به دبیرخانه کلانشهرها جهت اقدام بعدی ارسال نمایند.


تهیه طرح جامع یا توسعه پایدار حریم شهر ضروری است


بنابراین گزارش، از جمله مصوبات مطرح شده در ” بیست و چهارمین نشست تخصصی معاونین شهرسازی و معماری شهرداریهای کلانشهرهای کشور ”  الزام در تهیه طرح جامع یا توسعه پایدار حریم شهر است.


بنابراین گزارش، طرح ساماندهی یا توسعه پایدار حریم شهر در مقیاس مناسب برای کلیه کلانشهرها امری ضروری است  و پیشنهاد شد، این مهم از سوی دبیرخانه به کلیه کلانشهرها ابلاغ گردد .

شهرداریها برای تهیه طرح ساماندهی حریم خود اقدام کنند


قابل ذکر است، طبق  قوانین و ضوابط عمل، شهرداری ها می توانند، نسبت به تهیه طرح ساماندهی حریم خود اقدام و پس از تائید در شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ذیربط جهت تصویب به دبیرخانه به شورای عالی شهرسازی ارسال نمایند.


بر اساس آنچه در این کارگروه مطرح شد، با توجه به قوانین و ضوابط ملاک عمل از جمله ماده ۹۹ قانون شهرداری و نامه معاون وزیر ودبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۸۹ ، شهرداریهامی توانند راساً نسبت به تهیه طرح ساماندهی حریم  خود اقدام و جهت تصویب به شورای عالی شهرسازی  و معماری ایران ارسال نمایند .


همچنین کلیه کلانشهرها متعهد می شوند، حداکثر طی یکسال از تاریخ این صورتجلسه بیست و چهارمین نشست تخصصی معاونین شهرسازی و معماری شهرداریهای کلانشهرهای کشور نسبت به تهیه طرح اقدام نمایند.


گفتنی است، تا زمان انجام اقدامات فوق با توجه به زمان بر بودن پروسه اجرایی، کمیسیونی جهت تعیین و تکلیف موضوعات مرتبط با حریم با محوریت مدیریت شهری هر کلانشهر متشکل از نماینده تام الاختیار دستگاههای ذیربط در عرصه حریم تشکیل و موضوعات ذیربط با هدف تعیین تکلیف موضوع طرح  پیگیری شود.


همچنین با توجه به تصمیمات کمیسیون های امور زیر بنایی متشکل از معاونت های عمرانی استانداری هر استان درخصوص مباحث حریم که غالباً بدلیل عدم رسمیت و یا نفوذ نماینده شهرداری ها منتج به تضییع حقوق  شهرداری ها و به عبارت صحیح تر حقوق شهروندان شده، پیشنهاد شد،از طرف دبیرخانه کلانشهر ترتیبی اتخاذ گردد که نماینده شهرداری هر کلانشهر بعنوان عضو اصلی و صاحب رای درکارگروه زیربنایی و شهرسازی پذیرفته شود .

Print Friendly, PDF & Email
امکان درج نظر مسدود شده است. از صفحۀ تماس با ما استفاده نمایید.
پربازدیدترین ها
اخبار شهرداریها
لمون پرس
خبر شهری