جعبه ساز | www.boxmaker.ir
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۲
عدم تامین به موقع اعتبارات ریالی و ارزی علت تاخیر اجرای پروژه قطار شهری کرج است
غیر ممکن کرده است. عدم تملک زمین دپو و تعمیرگاه مشاور و کارفرمای خط دو قطار شهری کرج در ادامه، عدم تملک زمین دپو و تعمیرگاه که اجرای آن از تعهدات ...
غیر ممکن کرده است.


عدم تملک زمین دپو و تعمیرگاه


مشاور و کارفرمای خط دو قطار شهری کرج در ادامه، عدم تملک زمین دپو و تعمیرگاه که اجرای آن از تعهدات استانداری است را از دیگر علت های تاخیر در اجرای خط دو قطار شهری عنوان کرد و گفت: انجام این مهم از سوی استاندار وقت و برغم پیگیری های انجام شده از کمیسیون مستند سازی ریاست جمهوری و وزارت راه و شهرسازی به نتیجه نرسید.


رئوفی، اعلام درخواست شرکت سابیر برای ترمیم قیمت های مصوب و اعمال آن از تیر ماه سال ۱۳۹۱ و درخواست تمدید مدت تکمیل پیمان را یادآور شد و بیان کرد: عدم پرداخت بخش مهمی از صورت وضعیت های پیمانکاران جزء، توسط شرکت سابیر و آگاهی از کمبود اعتبار، باعث شده است تا پیمانکاران برای هزینه همراه ریسک نکنند.


وی ادامه داد:  به همین علت از مرداد ماه عملا  اکثر کارگاهها با کندی عملیات روبرو شدند و در ادامه فعالیت در شیفت شب نیز کند شد و اخیرا جمعه کاری نیز تقریباً تعطیل شده است.


رئوفی اظهارداشت: شرکت سابیر معتقد است، با توجه به عدم پاسخگوئی هزینه های پروژه، بوسیله دریافتی ها و نبود بودجه ای از سوی کارفرما برای پرداخت علی الحساب و یا خرید مصالح اما سیاست شرکت سابیر تعطیلی کارگاه ها نیست، ولی این موارد پروژه را به سمت تعطیلی سوق می دهد.


به گفته وی، در مجموع وضعیت پیشرفت پروژه در ۲۲ ماهه بعد از تمدید بسیار بهتر از قبل بوده است. این در حالی است که بر اساس جداول اعتبارات تاکنون کمتر از ۱۰ درصد اعتبار مورد نیاز پروژه در طول ۲۲ ماه  تخصیص داده شده است.


پیشرفت ماهیانه پروژه بطور متوسط بیش از  ۷ برابر در بخش تدارکات بوده است


رئوفی ادامه داد: این وضعیت پیشرفت بخصوص در مورد تدارکات و ایستگاه ها قابل ملاحظه بوده و میزان پیشرفت ماهیانه بطور متوسط بیش از  ۷ برابر در بخش تدارکات و بیش از سه برابر در بخش اجرای ایستگاه ها بیشتر شده است. همچنین وضعیت مطالعات و بخش مهندسی پروژه نیز رشدی در حدود ۲٫۵ برابر را طی این مدت نشان می دهد.


وی افزود: کلیه ریل های حرکتی مسیر خط ۲ به همراه ترانسها و کابلهای مربوطه در حال حاضر تامین شده است.

Print Friendly, PDF & Email
امکان درج نظر مسدود شده است. از صفحۀ تماس با ما استفاده نمایید.
پربازدیدترین ها
اخبار شهرداریها
لمون پرس
خبر شهری