جعبه ساز | www.boxmaker.ir
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۲
کاهش یک درصدی فاصله محل سکونت تا مدرسه دانش آموزان، هزینه های سالانه چاقی را کاهش می دهد
میر صمیمی گفت: کاهش فعالیت های فیزیکی نوجوانان و جوانان در چند دهه اخیر سبب شیوع اضافه وزن و چاقی در میان جوامع توسعه یافته و در حال توسعه شده ...
میر صمیمی گفت: کاهش فعالیت های فیزیکی نوجوانان و جوانان در چند دهه اخیر سبب شیوع اضافه وزن و چاقی در میان جوامع توسعه یافته و در حال توسعه شده است.


این امر توجه سیاست گذاران و سازمان های سلامت جهانی را به دلیل پیامدهای زیان آور آن از جمله هزینه های جبران ناپذیر مستقیم و غیرمستقیم چاقی به خود جلب کرده است.


صمیمی با بیان اینکه استفاده از شیوه های حمل و نقل فعال از جمله پیاده روی و حمل و نقل همگانی در سفرهای تحصیلی می تواند فرصتی برای انجام بخشی از فعالیت های فیزیکی روزانه توصیه شده برای دانش آموزان باشد، افزود: این مطالعه سعی بر شناسایی عوامل موثر بر انتخاب شیوه های حمل و نقل فعال و ترویج استفاده از این شیوه ها در سفر تحصیلی دانش آموزان را دارد.


وی یادآور شد: نتایج مطالعه نشان داده است که دانش آموزان دختر تمایل بیشتری به استفاده از شیوه های حمل و نقل فعال مانند پیاده روی نسبت به دانش آموزان پسر از خود نشان می دهند.


همچنین با افزایش سن، تمایل دانش آموزان به استفاده از شیوه های فعال و همگانی افزایش یافته و کمتر از شیوه های شخصی مانند اتومبیل استفاده می کنند.


این استاد دانشگاه تاکید کرد: درنهایت این مطالعه کوششی بر محاسبه هزینه های بازگشتی مستقیم و غیرمستقیم سلامتی براساس پیاده سازی سیاست های مختلف در جهت ترویج استفاده از شیوه های حمل و نقل فعال در سفرهای تحصیلی است.


پژوهشگر این تحقیق با اشاره به اینکه تحقیقاتی از این دست به سیاست گذاران آگاهی لازم برای صرف هزینه های مقتضی جهت ترویج استفاده از شیوه های حمل و نقل فعال را می دهد، اظهار کرد: براساس نتایج این پژوهش مرتفع کردن دغدغه ایمنی والدین سرانه هزینه های سالانه مستقیم و غیرمستقیم چاقی را می تواند تا ۸۸۲ دلار کاهش دهد.


امیر صمیمی ادامه داد: همچنین به طور میانگین کاهش ۱ درصدی فاصله محل سکونت تا مدرسه، هزینه های سالانه چاقی را برای هر نفر در حدد ۳۰٫۵ دلار کاهش می دهد.


وی معتقد است: این امر فرصتی برای افزایش فعالیت فیزیکی در دوران نوجوانی و جلوگیری از مشکلات سلامت عمومی جامعه در آینده است.

Print Friendly, PDF & Email
امکان درج نظر مسدود شده است. از صفحۀ تماس با ما استفاده نمایید.
پربازدیدترین ها
اخبار شهرداریها
لمون پرس
خبر شهری