جعبه ساز | www.boxmaker.ir
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۲
اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار

موضوع توسعه پایدار از جمله مباحث مهم در معماری و شهرسازی معاصر است که بخش وسیعی از ادبیات علمی توسعه شهری و نیز سیاستها، برنامه ها و طرحها را به خود معطوف ساخته است. دیدگاه ها، نگرش ها و راهبردهای مطرح در جهت معماری و توسعه شهری پایدار در مقیاس های بین المللی، ملی و محلی همچنان مورد بحث مجامع علمی جهانی هستند. در ایران، علیرغم اینکه فعالیت های قابل توجهی در سالهای اخیر از سوی سازمانهای دولتی و نیز مجامع علمی صورت گرفته است، اما فقدان فعالیتهایی که دربرگیرنده مجموعه مباحث، دیدگاه ها و نگرش ها در زمینه معماری و توسعه شهری پایدار باشد، مشهود است. بدین ترتیب برآن هستیم تا در راستای رسالت ها و فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود، اولین کنفراس علمی و تخصصی معماری و فضاهای شهری پایدار را در آذر ماه سال جاری برگزار نمائیم. این کنفرانس به دنبال آن است که با گردهم آوردن صاحب نظران، اندیشمندان، دانشگاهیان، مدیران، سازمانهای ذیربط و علاقه مند،مهندسین مشاور و متخصصان موضوع توسعه پایدار، به تبیین مفاهیم و اهداف توسعه پایدار در حوزه معماری و شهرسازی بپردازد.

Print Friendly, PDF & Email
 محورهای کنفرانس

شهرسازی و توسعه پایدار
– الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار
– سکونتگاه های بومی و توسعه شهری پایدار
– ناپایداری شهری و عوامل مؤثر بر آن
– سیاست‌ های ملی و منطقه ‌ای و توسعه شهری پایدار
– حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
– شهرهای جدید و توسعه شهری پایدار
– تجارب توسعه شهری پایدار در ایران و جهان
– توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه شهری پایدار
– سایر موضوعات مرتبط با شهرسازی و توسعه پایدار

معماری و توسعه پایدار
– مصالح و فرآورده های ساختمانی و جایگاه آن در معماری پایدار
– برنامه ریزی انرژی در طرح های معماری با نگاه به معماری پایدار
– روش های بهره وری در صنعت ساختمان با رویکرد معماری پایدار
– مصادیق معماری پایدار در معماری بومی و سنتی ایران
– معماری پایدار و ساختمان ‌های هوشمند
– نقش معماری در دستیابی به الگوهای ساخت و ساز پایدار
– ارتقای کیفی ساخت و سازهای شهری با رویکرد توسعه پایدار
– معماری پایدار و مقابله با بحران ها و سوانح طبیعی
– سایر موضوعات مرتبط با معماری و توسعه پایدار

عمران شهری و توسعه پایدار
– دستیابی به الگوهای ساخت و ساز پایدار با بکارگیری مواد و مصالح نوین
– توسعه شهری و فناوری های نوین در صنعتی سازی ساختمان
– مقاوم سازی ساختارهای شهری با رویکرد توسعه پایدار
– بهسازی لرزه ای ساختارهای شهری با رویکرد توسعه پایدار
– توسعه شهری و بکارگیری مواد و مصالح بومی پایدار در سازه ها
– سایر موضوعات مرتبط با عمران شهری و توسعه پایدار
*******************
مهلت ارسال مقالات تا پایان روز جمعه هفدهم آبان ماه تمدید گردید. این زمان آخرین مهلت ارسال مقالات است و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. همچنین آخرین مهلت تکمیل ثبت نام برای عزیزانی که پیش از این نتیجه داوری مقاله خود را دریافت نموده ولی تاکنون موفق به تکمیل ثبت نام خود نشده اند، پایان روز جمعه دهم آبان ماه تعیین شده است؛ بدیهی است بعد از این تاریخ مقالات پژوهشگران محترمی که ثبت نام آنها تکمیل نشده است از لیست مجموعه مقالات کنفرانس حذف خواهد شد.
**************

آذر ماه ۱۳۹۲ مشهد مقدس
سالن همایش دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی

Print Friendly, PDF & Email
امکان درج نظر مسدود شده است. از صفحۀ تماس با ما استفاده نمایید.
پربازدیدترین ها
اخبار شهرداریها
لمون پرس
خبر شهری