جعبه ساز | www.boxmaker.ir
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۲
عملیات جمع آوری پسماندهای قابل پردازش به مزایده گذاشته شد
حسین بافقی در گفتگو با پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، با اعلام این خبر افزود: این مزایده بر اساس مشخصات فنی اجرایی کار فرما در مرکز دفن حلقه دره حمل ...
حسین بافقی در گفتگو با پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، با اعلام این خبر افزود: این مزایده بر اساس مشخصات فنی اجرایی کار فرما در مرکز دفن حلقه دره حمل و تخلیه ضایعات غیر قابل استفاده از محل کارگاه تا مرکز دفن طبق شرایط مندرج در اسناد اجرا می شود.


این مسئول با اشاره به اینکه مدت قرارداد یک سال شمسی است، محل انجام پروژه را کرج، انتهای کیانمهر، مرکز دفن حلقه دره عنوان کرد.


وی با بیان اینکه تاخیرات بوجود آمده در پروژه طبق ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان بررسی می شود، ذکر کرد: بهای پیشنهای باید به لحاظ مبلغ مشخص و معین همچنین بدون ابهام در پاکت لاک مهر شده تسلیم شود.


مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج مهلت تحویل اسناد را به مدت ۱۰ روز ذکر و عنوان کرد: متاقضیان تا پایان وقت اداری مورخ ۲۸ مهرماه جاری می توانند اسناد را به سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج تحویل دهند.


بافقی محل تحویل اسناد را کرج، بلوار دانش آموز، بلوار علامه جعفری، جنب بازار روز لاله، دبیرخانه سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج اعلام کرد.


این مسئول میزان سپرده شرکت در مزایده را دویست میلیون ریال بیان کرد و افزود: این مبلغ باید به شماره حساب ۱۰۰۶۸۶۳۳۷۶ بانک شهر به صورت نقدی واریز و یا به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی در وجه سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج ارائه شود.


وی با اشاره به اینکه میزان تضمین حسن انجام معامله ۱۰ درصد کل قرار داد خواهد بود، افزود: این مبلغ پس از اتمام قرار داد با ارائه مفاصا حساب و تحویل قطعی به پیمانکار استرداد می شود.


مدیر روابط عمومی  سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج مدت زمان بررسی پیشنهادات شرکت کنندگان را نیز ۱۰ روز کاری ذکر و عنوان کرد: جلسه کمیسیون عالی معاملات مورخ ۲۹ مهر ماه جاری راس ساعت ۱۵:۳۰ بعد از ظهر در محل سازمان برگزار می شود.


بافقی اضافه کرد: شرکت کنندگان می توانند به منظور دریافت مزایده با ارائه فیش واریزی به مبلغ صدو ۵۰ میلیون ریال به شماره حساب ۱۰۰۶۸۶۳۳۵۰ بانک شهر و با در دست داشتن معرفی نامه رسمی شرکت به آدرس مندرج در بند پنج واحد امور قراردادهای سازمان مراجعه کنند.


این مسئول با تاکید بر اینکه شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف سازمان است، داشتن شخصیت حقوقی، داشتن صلاحیت اداره کار و امور اجتماعی و داشتن کد اقتصادی و توانایی تهیه و تسلیم انواع ضمانت های مورد نیاز را از جمله مشخصات افراد شرکت کننده در مزایده دانست.


وی با بیان اینکه مزایده گذار در قبول یک یا رد تمام پیشنهادات مختار است، عنوان کرد: هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده است.

Print Friendly, PDF & Email
امکان درج نظر مسدود شده است. از صفحۀ تماس با ما استفاده نمایید.
پربازدیدترین ها
اخبار شهرداریها
لمون پرس
خبر شهری