جعبه ساز | www.boxmaker.ir
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
کارگران شهرداری شوشتر در اعتصاب و اعضای شورای شهر در میتینگ های تبلیغاتی

درحالی که چهار روز از اعتصاب کارگران بخش خدمات موتوری شهرداری شوشتر می گذرد دو تن از اعضای شورای اسلامی شهر شوشتر امروز در میتینگ تبلیغاتی محسن رضایی در شوشتر از کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم حمایت کردند.

Print Friendly, PDF & Email

به گزارش سرویس اخبار شوشتر سایت شوشترنامه، حمایت اعضای شورای اسلامی شهر فارغ از رای افزایی یا ریزش رای برای سردار محسن رضایی در انتخابات ریاست جمهوری جای پرسشی دارد، که اعضای شورای اسلامی شهر چرا به فکر کارگران شهرداری که از رنج عدم دریافت حقوق  به خود می پیچند و در چشمان خانواده خود جز شرم چیزی برای عرضه ندارند، نیستند. 

در دوران سومین دوره شورای اسلامی شهر شوشتر چهار شهردار و پنج سرپرست، شهرداری شوشتر را اداره کرده است و بیش از ۵۵ درصد فرصت زمانی دوره سوم شورای اسلامی شهر سرپرست شهرداری شوشتر را اداره کرده است.

شورای سوم حقوق های به روز و یا وقفه دو الی سه ماهه را از شورای دوم تحویل گرفت در شرایط کنونی با تعویق بیش از ۹ و در برخی پیمان ها با بیش از ۱۱ ماه تعویق به شورای چهارم تحویل می دهد که این خود نشان از کارآمدی شورای سوم در مدیریت شهری دارد.

در روزهای آینده در این باره گزارش های مفصلی ارائه می شود که برخی از معضلات در شورای سوم برای مردم بیشتر مبرهن شود.

Print Friendly, PDF & Email
امکان درج نظر مسدود شده است. از صفحۀ تماس با ما استفاده نمایید.
پربازدیدترین ها
اخبار شهرداریها
لمون پرس